خلاصه اختلال وسواس فکری و عملی

اختلال

اختلال

وسواس فکری-عملی

DSM-5

 

 

 

 

اختلال

وسواس

فکری_

عملی

Obsessive

-compulsive disorder

((OCD))

300.3

(F42)

ملاک اول : وجود وسواس های فکری،وسواس های عملی یا هر دو مورد:

وسواس های فکری:

 1- افکار ، امیال یا تصورات عود کننده و مداوم که در برخی مواقع هنگام این اختلال، به صورت مزاحم و نا خواسته تجربه می شوند، در اغلب افراد،

اضطراب یا ناراحتی محسوس ایجاد می کنند

2-فرد سعی می کند این افکار،امیال یا تصورات را نادیده گرفته یا متوقف کند یا آنها را با افکار یا اعمال دیگر با انجام دادن وسواس عملی بی اثر کند.

وسواس های عملی :

 1-رفتار های تکراری)شستن دست، منظم کردن، وارسی کردن( یا اعمال ذهنی )دعا کردن،شمردن، تکرار کردن بی صدای کلمات( که فرد احساس می کند در

پاسخ به وسواس فکری یا بر طبق مقرراتی که باید با قاطعیت اجرا شوند وادار به انجام دادن آن هاست

2-هدف این رفتار ها یا اعمال ذهنی، پیشگیری یا کاهش دادن اضطراب یا ناراحتی یا جلوگیری از رویداد ها یا موقعیت ترسناک است با این حال این رفتار ها یا اعمال ذهنی با آنچه قرار است بی اثر یا پیشگیری شود ارتباط واقع بینانه ای ندارند یا آشکارا افراطی هستند

توجه: کودکان خردسال ممکن است نتوانند هدف های این رفتار ها یا اعمال ذهنی را بیان کنند

ملاک دوم : وسواس های فکری و عملی وقت گیرند )هر روز بیش تر از 1 ساعت طول می کشند( یا ناراحتی یا اختلال قابل ملاحظه ی بالینی در عملکرد اجتماعی ، شغلی، یا زمینه های دیگر عملکرد ایجاد می کنند

ملاک سوم :

: نشانه های وسواس فکری_عملی ناشی از تاثیرات فیزیولوژیکی مواد مثل سو مصرف مواد مخدر،دارو (یل بیماری جسمانی دیگر نیستند

ملاک چهارم :

این اختلال با نشانه های اختلال روانی دیگر بهتر توجیه نمی شود )مثل نگرانی های بیش از حد در اضطراب فراگیر،اشتغال ذهنی به ظاهر در بدشکلی بدن ، دور انداختن در

اختلال ذخیره کردن، موکنی در وسواس موکنی،پوست کنی در اختلال پوست کنی، حرکات قالبی در اختلال حرکت قالبی ، خوردن تشریفاتی در اختلال خوردن، اشتغال ذهنی به

مواد یا قمار بازی در اختلالات مواد و اعتیاد آور، اشتغال ذهنی به داشتن بیماری در اختلال اضطرابی بیماری، امیال یا خیالپردازی های جنسی در نابهنجاری های جنسی، تکانه ها

در اختلالات اخلالگر کنترل تکانه و سلوک، نشخوار های احساس گناه ، در اختلال افسردگی اساسی ، تحمیل فکر یا دلمشغولی های ذهنی هذیانی، همچون در طیف اسکیزوفرنی

و اختلالات روان پریشی دیگر یا الگو های رفتار مکرر در طیف اوتیسم( ) 3درجه : همراه با بینش خوب، بینش ضعیف، فقدان بینش(

شیوع دوازده ماهه در

1 درصد / ایالات متحده 2

است زنان در بزرگسالی

بیشتر از مردان و مردان

معمولا در کودکی بیشتر

مبتلا می شوند متوسط

سن 1.91 سالگی است

و 21 درصد در 11

سالگی . شروع بعد از 51

سالگی غیر عادی است

اما روی می دهد تقریبا

21 درصد مردان قبل از

11 سالگی. شروع

تدریجی است حاد نیز

گزارش شده.


سبد خرید شما خالی است!