ناقل عصبی اختلال افسردگی

ناقل های عصبی اختلالات افسردگی:


فرضیه ایندول آمین: طبق این فرضیه، علت افسردگی، کاهش یکی از ایندول آمین ها به نام سروتونین است. سروتونین ناقل اصلی اختلالات افسردگی است.

فرضیه کته کولامین: طبق این فرضیه، علت افسردگی، کاهش یکی از کته کولامین ها به نام نورآدرنالین(نوراپی نفرین) است.

 نوراپی نفرین بعد از سروتونین، ناقل دوم اختلالات افسردگی ست، در حالی که ناقل اول اختلالات دوقطبی محسوب می شود.

در افراد افسرده، دوپامین نیز پایین است، چون از زندگی خود لذت نمی برند.


سبد خرید شما خالی است!