درمان افسردگی

درمان اختلالات افسردگی:


موثر ترین درمان اختلالات افسردگی، ترکیب دارودرمانی و روان درمانی است.

 

دارو درمانی:

داروهای سه حلقه ای: مانند ایمی پرامین.

داروهای MAO: مانند ایپرونیازید.

بازدارنده های بازجذب سروتونین SSRI: مانند فلوکستین. این داروها بهترین دارو در درمان افسردگی ست.

در درمان اختلالات دوقطبی از داروی لیتیوم استفاده می شود.

 

روان درمانی:

روان درمانی بین فردی IPT

شناخت درمانی

رفتار درمانی(درمان موج اول)

درمان شناختی رفتاری CBT (درمان موج دوم)


سبد خرید شما خالی است!