تفاوت ترس و اضطراب

تفاوت ترس و اضطراب


تعریف کردن ترس و اضطراب دشوار است و هرگز درباره اینکه این دو هیجان چگونه از هم متمایز می شوند توافق کامل وجود نداشته از لحاظ تاریخی رایج ترین روش متمایز کردن ترس از اضطراب این بوده که آیا منبع آشکار و واضح خطر که اغلب افراد آن را واقعی بدانند وجود دارد یا نه

در صورتی منبع خطر آشکار باشد هیجان تجربه شده ترس نامیده میشود (مثل من از مارها میترسم)اما در مورد اضطراب غالبا

نمی توانیم مشخص کنیم خطر چیست (مثل در مورد سلامتی والدین خود مضطربم)

از لحاظ شهودی به نظر میرسد که اضطراب به صورت حالت درونی ناخوشایندی تجربه میشود که طی آن پیش بینی میکنیم اتفاق وحشتناکی روی خواهد داد که کاملا از شرایط واقعی ما قابل پیش بینی نیست

درمورد کودکان تا وقتی که ترس ها خیلی شدید نباشد اغلب کودکان به نحو سازنده ای با آنها کنار می آیند و از راهبردهای تنظیم هیجان که در اواسط کودکی پرورش می یابند ، استفاده میکنند در نتیجه ترس ها با افزایش سن کاهش می یابند.


سبد خرید شما خالی است!