انواع اختلالات اضطرابی

انواع اختلالات اضطرابی:

١. اختلال اضطراب جدايي
٢. اختلال وحشت زدگي
٣. آگورافوبيا
٤ .فوبي هاي خاص
٥. لالي انتخابي
٦. اختلال اضطراب فراگير
٧. اختلال اضطراب اجتماعي
٨. اختلال اضطراب ناشي از ماده/دارو


سبد خرید شما خالی است!